موارد مرتبط: مینی بوس برقی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است