موارد مرتبط: نرم افزار سمر یگانه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است