موارد مرتبط: نرم افزار فروشگاهی شایگان سیستم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است