موارد مرتبط: نرم افزار فروش و حسابداری فروش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است