موارد مرتبط: پافوس

بهمن 21
شهر پافوس در قبرس

پافوس بندری زیباست که در جنوب غربی قبرس قرار گرفته و پایتخت ساحلی قبرس در دوران رومی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است