موارد مرتبط: پانسیون نقاهتگاه نجات بی پناهان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است