موارد مرتبط: پانیذ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است