موارد مرتبط: پایگاه مهدویت عصر ظهور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است