موارد مرتبط: پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است