موارد مرتبط: پخش/فروش لیزر مینی نقطه ای (فروشگاه جام نور)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است