موارد مرتبط: پخش قهوه و نسکافه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است