موارد مرتبط: پخش كالاهاي اساسي

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است