موارد مرتبط: پدل شیفتر سوناتا YF

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است