موارد مرتبط: پرتال فرانسه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است