موارد مرتبط: پرزگیر لباس چسبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است