موارد مرتبط: پزشک متخصص اعصاب و روان در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است