موارد مرتبط: پزشک متخصص مغز و اعصاب در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است