موارد مرتبط: پینترست سیمرغ24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است