موارد مرتبط: پینترست قنادباشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است