موارد مرتبط: پینترست گروه صنعتی اسکندری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است