موارد مرتبط: چلو کباب کوبیده در قطر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است