موارد مرتبط: چیلر تراکمی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است