موارد مرتبط: ژئوگرید های پلی اتیلنی جهت محافظت از لوله های انتقال

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است