موارد مرتبط: کافه رستوران ایرانی پرسپولیس در آنکارا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است