موارد مرتبط: کانال تلگرام شیرین کده کرمان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است