موارد مرتبط: کانال تلگرام فوتبال 120

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است