موارد مرتبط: کشور سوئد

بهمن 14
بارش برف سنگین ۹ هزار خانه در سوئد را در تاریکی فرو برد

بارش برف سنگین در شرق سوئد هزاران خانه را در این کشور در تاریکی فرو برد. در همین حال…