موارد مرتبط: کشور مالزی

بهمن 14
هنرمند ایرانی، کارگاه عکاسی مستند در مالزی برگزار کرد

کارگاه یک روزه آموزش عکاسی و آشنایی با تکنیک های عکاسی و مستند سازی با حضور یکی از…

بهمن 14
شانزدهمین پادشاه مالزی سوگند یاد کرد

تانکو عبدالله سلطان 59 ساله ایالت پهنگ که شورای سلطنتی مالزی، وی را به عنوان شانزدهمین…