موارد مرتبط: 01ایران لیزینگ پارسیان

فروردین 11
حامد همایون در آمریکا

محسن رجب پور تهیه کننده برنامه‌های حامد همایون  گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام گرفته…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است