ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  دسته های موجود

  مرتب سازی

  امور مالی

  ×

  موارد مربوط به ثبت آگهی

  ×

  موارد مربوط به شبکه اجتماعی

  ×

  موارد مربوط به کیف پول

  ×