ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 114888
    ارسال تیکت
    پاسخ کاربر