از لحظه ای که در روماکو ثبت نام میکنید، کیف پولی برای شما ایجاد و به ازای هر فعالیتی که در سایت انجام میدهید ( حتی همان ثبت نام ) به موجودی کیف پول شما افزوده میگردد. بنابراین همواره برای استفاده از خدمات سایت مقداری تخفیف و هدیه شامل پرداخت هایتان خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به راهنمای افزایش موجودی کیف پولمراجعه بفرمایید. قابل ذکر است که این موجودی فقط برای استفاده از خدمات تبلیغاتی سایت بوده و قابل برداشت یا انتقال نیست.

آخرین گزارشات کیف پول شما ( این گزارشات ممکن است در ابتدای هر ماه پاک شوند ولی در موجودی شما تغییری ایجاد نمیشود)
نام کاربریتاریخریالورودی
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین100ریال برای مشاهده یک مطلب
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین-200ریال برای بازدید از مطلب شما
سایت های ایران200ریال برای بازدید از مطلب شما
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین200ریال برای مشاهده یک آگهی
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین-300ریال برای مشاهده آگهی شما
محمدرضافیضیان300ریال برای مشاهده آگهی شما
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین-2,000ریال برای بازدید روزانه
Momammad Nikoogoftar2,000ریال برای بازدید روزانه
روماکو اولین سایت جامع بازاریابی آنلاین-2,000ریال برای بازدید روزانه
pezhman2,000ریال برای بازدید روزانه
نام کاربریتاریخریالورودی