دسته: اریتره

بهمن 18
شاخ آفریقا

شاخ آفریقا شاخ آفریقا شبه جزیره‌ای در شرق آفریقا است که گاهی نیز به نام شمال شرقی…

بهمن 18
شهرهای اریتره

شهرهای اریتره اریتره از شمال و غرب با سودان، از جنوب با اتیوپی و جیبوتی و از شرق با…

بهمن 18
اطلاعات عمومی اریتره

اطلاعات عمومی اریتره اریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا. در…