دسته: کنتیکت

بهمن 14
تحصیل در ایالت کنتیکت امریکا

تحصیل در ایالت کنتیکت امریکا کنتیکت بین ایالات ماساچوست و رودآیلند قرار دارد (از سمت…

بهمن 14
اطلاعات عمومی ایالت کنتیکت امریکا

اطلاعات عمومی ایالت کنتیکت امریکا کنِتیکت ایالتی است از ایالت‌های نیو انگلند آمریکا در…