برچسب: اماکن تاریخی بولیوی

اسفند 08
اماکن تاریخی بولیوی

اماکن تاریخی بولیوی رصد خانه ریکو، پوتوسی (Cerro Rico, Potosi) کوه غنی یا رصدخانه…