برچسب: جزیره کورفو

دی 14
جزیره کورفو در یونان

کورفو از میان تمام جزایر یونان، دارای بیشترین تنوع است؛ از آمیزه‌ای از فرهنگ‌های قومی…