موارد مرتبط: ،تورنتو

فروردین 14
دستگیری عامل سرقت مسلحانه در تورنتو

پلیس تورنتو جوانی به نام آلکساندر آسینگ 22 ساله را به اتهام ارتکاب چندین سرقت مسلحانه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است