موارد مرتبط: آتا پخش نمایندگی عمده قهوه و نسکافه ماگوش تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است