موارد مرتبط: آدانا

فروردین 25
کارناوال شکوفه های پرتقال ترکیه در ابتدای آوریل

یک و نیم میلیون نفر در کارناوال شکوفه پرتقال ترکیه شرکت کردند در هفتمین کارناوال…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است