موارد مرتبط: آموزشگاه کامپیوتر تفلیس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است