موارد مرتبط: آپارات فاراکو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است