موارد مرتبط: آپارات مجله قرمز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است