موارد مرتبط: آپارات مدرسان شریف

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است