موارد مرتبط: آژآنس مسافرتی در پوکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است