موارد مرتبط: اجاره تخت بیمار برقی و مکانیکی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است