موارد مرتبط: اجرا شوتینگ زباله -

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است