موارد مرتبط: استخدام برنامه نویس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است