موارد مرتبط: استودیو ایرانی بلو اموشن در هانوفر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است