موارد مرتبط: استودیو در آلمان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است