موارد مرتبط: استکهلم

بهمن 14
بارش برف سنگین ۹ هزار خانه در سوئد را در تاریکی فرو برد

بارش برف سنگین در شرق سوئد هزاران خانه را در این کشور در تاریکی فرو برد. در همین حال…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است